Egypt s Egypťanem

Egypt, omývaný Středozemním a Rudým mořem, leží v severovýchodním cípu Afriky. Na západě sousedí s Libyí, na východě s Izraelem a na jihu se Súdánem. Více než 90 procent rozlohy Egypta pokrývá poušť a většina z 68 milionů obyvatel žije v údolí a deltě Nilu. Jen malé procento je soustředěno v oázách roztroušených v pustém vnitrozemí.

Mapa Egypta

Okouzlení světa Egyptem pramení ze starověké civilizace, jež zde vzkvétala přibližně v epoše od roku 3000 před Kristem do roku 30 před Kristem. Postupně jí vládlo asi třicet dynastií. Zrod a moc starého egyptského království umožnila především řeka Nil. Díky každoročním záplavám se zavlažovala okolní půda a znovu se využívala úrodná ornice. V důsledku toho nastal velký rozmach zemědělství a staří Egypťané se mohli soustředit na rozvoj vědění a kultury, jež utvářely jejich jedinečnou a vyspělou civilizaci. V průběhu následujících tisíciletí prošly zemí vlny cizích dobyvatel – Peršanů, Řeků, Římanů, křižáků, Arabů a Turků -, kteří tu po sobě zanechali dědictví v podobě potomků.

V současnosti je většina Egypťanů údajně potomky Východních Hamitů. Kdysi kočovné beduínské a berberské kočovné kmeny jsou arabského původu a třetí významnou rasovou skupinu (čítající necelých 200 000 příslušníků) představuje núbijská obec na jihu.

Vzhledem k významu tradic a náboženství pro každodenní činnost Egypťanů je možná překvapivé zjištění, že západní technologie a životní styl zde v posledním desetiletí plynule zapouštějí kořeny. Mezinárodní podniky rychlého občerstvení nyní objevíte po celé zemi. Avšak „výhody“ této nejnovější kulturní invaze jsou dostupné pouze vybrané hrstce lidí, neboť propast mezi bohatými a chudými se zdá nepřeklenutelná. A jako by to nestačilo, televizní programy a filmy ze Západu mají dalekosáhlý dopad na představy Egypťanů, zvyšují jejich očekávání a vyvolávají nelibost a rozhořčení mezi chudšími vrstvami. Této situaci zrovna nenapomáhá pohled na turisty zhýčkané luxusem o němž se mnoha Egypťanům může jenom zdát. Přesto je fascinující směsice starověkých památek, moderní kultury a nenucené pohostinnosti místních obyvatel zárukou, že obliba Egypta stále roste.

Egypt – základní informace

Hlavní město Káhira
Měna egyptská libra
Čas posun + 1 hodina
Rozloha 1 001 449 km2
Počet obyvatel 68 milionů
Úřední jazyk arabština
Náboženství islám – sunnité (94 %), Koptové (5,9 %), křesťanství (0,1 %)
Nejvýznamnější řeka Nil
Nejvyšší hora Jabal Kãtrinã
   

Letoviska

Rady a tipy

Další možnosti

Pixmac - microstock with more than 10 millions images.

Stáhněte si fotografie z fotobanky Pixmac.
Pixmac je největší česká mikrofotobanka s více než 10 miliony fotografií, ilustrací a vektorů již od pár korun!
Nejkomfortnější, nejpřívětivější a nejrychlejší fotobanka vůbec. Nákup fotografií a vektorů bez registrace do 3 minut!